GEOMEMBRANA PEHD

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt 

 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
Marian S łobiński
tel.   531 680 530

biuro@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


Informacja o użyciu "ciasteczek" (cookies) przez nasz serwis.

Serwis nie stosuje ciasteczek w sposób wymagający osobnego powiadamiania o tym fakcie użytkownika, w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego. Serwis nie zapisuje "ciasteczek" na przeglądarce użytkownika. Wyjątkiem od tej reguły mogą być
  • redaktorzy serwisu
  • zwykli użytkownicy wykonujący wyszukiwania w serwisie lub sprawdzaj±cy zawartość stron serwisu z przeszłości

    Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mog± także używać plików cookies umożliwiaj±cych logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadaj±cych upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:
  • w serwisie youtube.com – zawieraj±ce preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: https://google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
  • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalaj±ce na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam. Polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.
  • w serwisie Google - polityka prywatności jest opisana pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

W wymienionym wyżej przypadku zwykłych użytkowników wykonuj±cych wyszukiwania w serwisie lub sprawdzaj±cy zawartość stron serwisu z przeszłości, serwis zapisuje na ich komputerze tymczasowe ciasteczko (automatycznie usuwane po zamknięciu przegl±darki). Ciasteczko to nie może być wysłane do ani odczytane przez żaden inny serwis internetowy. Ciasteczko to jest niezbędne dla funkcjonalności sprawdzania stron z przeszłości (pozwala pamiętać o jak± datę prosił użytkownik) oraz dla przyspieszania procesu wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania, ciasteczko kieruje użytkownika do tej samej fizycznej maszyny (z wielu używanych) hostuj±cej serwis i powoduje chwilowe przechowanie w szybkiej pamięci maszyny tych części (olbrzymiej) bazy danych serwisu które s± istotne dla konkretnego pytania (wyszukiwania) użytkownika. Przyspiesza to znacznie działanie serwisu.

W każdym z opisanych przypadków dane skojarzone z ciasteczkiem s± trwale usuwane (niezależnie od zamknięcia przegl±darki przez użytkownika) z systemu serwisu w krótkim czasie (obecnie 20 minut) i nigdy nie s± zapisywane na żadnym trwałym nośniku który podlegałby archiwizacji czy innemu trwałemu przechowywaniu.

W większości przegl±darek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przegl±darki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegaj±ce na ograniczeniu ich stosowania mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosuj±cych np. uniemożliwiaj±c zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiedni± opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiedni± opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiedni± opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiedni± opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiedni± opcję.